Mobilforsikring (full guide)

En mobilforsikring kan gi deg ekstra trygghet i hverdagen, og kan komme til nytte enten du mister, ødelegger eller blir frastjålet mobiltelefonen. Det finnes en rekke ulike typer mobilforsikringer på markedet. Noen av disse er mer nyttige enn andre.

Hvilken mobilforsikring trenger du, og hvilke kan med fordel droppes? I denne guiden skal vi se nærmere på ulike former for forsikring til mobiltelefon, og hva disse dekker.

Hva er en mobilforsikring?

En mobilforsikring fungerer på samme måte som forsikringer flest. Du betaler som regel et fast månedlig beløp til forsikringsselskapet, eller et større engangsbeløp.

Dersom mobilen din skulle mistes eller skades, kan forsikringsselskapene dekke deler av eller alle de økonomiske kostnadene relatert til dette. Hvor mye som dekkes, og hva som dekkes, avhenger av hva slags forsikring du har.

En mobilforsikring kan være nyttig å ha, siden mobiltelefonen er noe de fleste bruker på daglig basis. Skulle noe skje med mobilen, slipper du nemlig å bekymre deg for store økonomiske utgifter.

Mobilforsikring som dekker ødelagt mobil

De fleste av oss har opplevd å ødelegge mobilen. Dagens mobiltelefoner har ofte en stor skjerm som er laget av glass, noe som gjør enheten sårbar for sammenstøt og fall. Mister du mobilen i bakken, kan den fort få en sprekk i skjermen eller knuses fullstendig.

Mobiltelefoner er også utsatt for andre skader, som vannskade. Det kan også hende at mobilens batteri taper kvalitet, slik at mobilen må lades titt og ofte. Heldigvis finnes det forsikringer som kan dekke skader helt eller delvis.

Forsikring for knust skjerm

Knust skjerm-forsikring har blitt veldig populært de siste årene, noe som henger sammen med at mobilskjermene blir stadig større og gjerne er laget av knusbart materiale. Så mange som 25 % av alle med mobiltelefon har opplevd at skjermen knuser.

Uten en forsikring kan det fort koste noen tusen kroner å bytte ut eller reparere skjermen. Det finnes selskaper som tilbyr automatisk mobilforsikring mot knust skjerm når du kjøper mobil eller inngår abonnementsavtaler. Telenor Swap er et eksempel på dette.

Siden knust skjerm er noe mange ønsker å ha forsikring for, er det ofte stor konkurranse om kundene. Forsikringsselskaper og mobiloperatører tilbyr derfor gode avtaler på dette området.

Du kan for eksempel få lav egenandel første gang skjermen knuses i løpet av avtaletiden. Det er også enkelt å fylle ut skademeldingsskjemaet, og reparasjonen blir utført hurtig. Her er noen populære mobilabonnementer som inkluderer skjermforsikring:

  • Telenor Swap
  • Telia Svitsj
  • Ice MobilBytte

Andre skader på mobil

Mobiltelefonen er en sårbar enhet, og kan derfor skades på mange ulike måter. Foruten knust skjerm, er mobilen utsatt for batteriskader og andre skader på det elektroniske inventaret. Enheten kan også få fukt- og vannskader.

Det finnes mange mobiltelefoner som er designet for å kunne tåle en viss mengde vann. Dette gjelder imidlertid langt fra alle. Dersom mobilen din er utsatt for denne type skader, kan det være lurt å ha en forsikring som dekker fuktskader også.

I mange tilfeller kan du få en mobilforsikring som dekker både knust skjerm og andre skader. Jo mer forsikringen dekker, jo dyrere vil den vanligvis bli.

Forsikring som dekker tyveri av mobil

Det er også mulig å få mobilforsikring som dekker tyveri av mobiltelefon. Det å oppleve at mobilen blir frastjålet kan være både frustrerende og irriterende. Et tyveri kan typisk skje mens du har en fuktig kveld på byen, eller mens du er på ferie.

Når mobilen blir frastjålet bør du først og fremst ringe for å få sperret mobilabonnementet. Hendelsen skal også anmeldes til politiet. Deretter kan du fylle ut et skjema hos forsikringsselskapet, og melde mobilen stjålet.

Du vil da få dekket kostnadene ny anskaffelse av mobil vil medføre. Husk at du i de fleste tilfeller må betale en egenandel.

Forsikring for mistet mobiltelefon

Noen ganger mister man mobilen. Dette kan være like frustrerende som at den stjeles, og du har kanskje ingen anelse om hvor mobilen ble mistet. Mange mobiltelefoner lar deg spore enheten fra en annen enhet, noe som kan være praktisk.

Dersom du ikke klarer å finne mobiltelefonen din igjen, kan du melde fra til forsikringsselskapet. Det er lurt å sperre mobilabonnementet, på tilsvarende måte som ved tyveri.

Trenger du mobilforsikring, eller holder innboforsikring?

Mange er usikre på om de i det hele tatt trenger mobilforsikring. For er det ikke slik at innboforsikringen uansett dekker denne type skader og tap på personlige gjenstander? I mange tilfeller vil man allerede ha andre forsikringer som dekker mobilskade og -tap.

Et eksempel på dette er innboforsikringen. Mange innboforsikringer dekker nemlig skader og uhell, også utenfor hjemmet. Denne type forsikring dekker imidlertid ikke tyveri, i de fleste tilfeller.

Har du derimot en reiseforsikring, kan også denne dekke plutselige skader eller tyveri av mobilen. Denne forsikringen dekker deg så lenge du er utenfor hjemmet, både i Norge og utland. Har du innbo- og reiseforsikring, er kanskje ikke en egen mobilforsikring nødvendig.

Det er lurt å sjekke hvilke taps- og skadetilfeller som dekkes av forsikringene du har, før du tegner en ny mobilforsikring. På den måten kan du slippe å være «dobbelt» dekket, noe som kan bli unødvendig dyrt.

Hva er markedets beste mobilforsikring?

Det finnes mange tilbydere av mobilforsikring. Disse aktørene omfatter ikke bare forsikringsselskaper som Frende og Tryg, men også mobilleverandører som Telia, Telenor, Ice og lignende.

Så hvilken mobilforsikring er egentlig markedets beste? Dersom vi snakker om dekningsgrad, vil ofte de dyrere forsikringspakkene være de beste. Jo mer du betaler per måned, jo mer vil naturligvis forsikringen dekke.

Blant de mest omfattende mobilforsikringene på markedet finner vi løsninger fra store aktører som Frende, Talkmore, Telenor og Tryg Forsikring. Disse dekker gjerne alt fra tyveri og tapt mobil til skader. Det er altså mulig å få én forsikring som dekker alt.

Dersom du tenker på pris, finnes det også mulig å få en god og budsjettvennlig mobilforsikring. Gjennom Tillit.no kan man for eksempel få skjermforsikring fra kun 19 kroner per måned. Husk at dyrere mobiler sannsynligvis vil koste mer å forsikre.

Lønner det seg å ha forsikring på mobil?

Hvorvidt det lønner seg å ha mobilforsikring eller ikke vil i stor grad avhenge av dine bruksvaner og mobilhistorikk. Har du en tendens til å miste mobilen i bakken, og er litt «slepphendt»? Da kan nok en mobilforsikring være kjekk å ha.

Andre opplever sjelden at mobilen faller i bakken, og har full kontroll på hvor mobiltelefonen er til enhver tid. Er du blant disse, vil kanskje en mobilforsikring bli overflødig.

Fremfor å betale kanskje 150 kroner i måneden, kan det da lønne seg å dekke skader og tap fra egen lomme når behovet oppstår. Det totale regnestykket vil da ofte bli lavere, enn om du betaler for forsikringer du stort sett aldri har behov for.

Finn en mobilforsikring som dekker dine behov

Hvilken mobilforsikring bør du velge? Det finnes som nevnt mange tilbydere å velge mellom. I mange tilfeller velger man å takke ja til mobilforsikring i butikken der man kjøper mobiltelefonen sin.

Du kan imidlertid også velge å tegne en mobilforsikring utenom, for eksempel gjennom et forsikringsselskap. Det viktigste er at du velger en mobilforsikring som passer dine bruksvaner og ditt behov, samtidig som spinningen ikke går opp i vinningen økonomisk.

Én ting er i hvert fall sikkert: Mobiltelefonen er dyrebar for de fleste av oss, og en forsikring kan gi økt trygghetsfølelse i hverdagen.

Mobilabonnementpris
Logo