Alt om operatørlås

Ofte når man kjøper seg en ny mobiltelefon, vil enheten ha noe som kalles operatørlås. Denne kan sette begrensninger for hva slags abonnement du kan bruke på mobiltelefonen din i en viss periode.

I denne guiden skal vi se nærmere på hva operatørlås er, og hvilke regler de mest populære mobiloperatørene har i forbindelse med dette.

Hva er operatørlås på mobil?

En operatørlås kan defineres som en avtale som går ut på at du må benytte en spesifikk mobiloperatør på mobilen din. Dette betyr i praksis at mobiltelefonen din er bundet til en gitt mobiloperatør i en gitt periode.

Det var spesielt vanlig med operatørlås på mobiler før i tiden. Men grunnet stor konkurranse mobiloperatørene imellom, er det stadig flere som tilbyr avtaler uten langvarig operatørlås.

Operatørlås er gjerne noe mobilen din har dersom du kjøper den med abonnement. I mobilbutikker kan du ofte velge om du vil kjøpe mobilen med eller uten abonnement. Grunnen til at noen velger sistnevnte, er gjerne at mobilen fås mye billigere.

Kan ikke brukes med SIM-kort fra andre operatører

Når du har en mobil med operatørlås, kan du ikke bare ta ut SIM-kortet og ta inni et nytt SIM-kort fra en annen leverandør. Mobiloperatøren har nemlig gjort slik at du kun kan bruke deres SIM-kort i mobilen i en gitt periode.

Dersom du forsøker å sette inn et SIM-kort fra andre operatører vil det som regel dukke opp en feilkode på mobilen. Vanlige feilkoder er «Ugyldig SIM», «Tast inn spesialkode», «Sett inn korrekt SIM-kort» eller lignende.

Fordeler med ulåst mobil

Dersom du planlegger å kjøpe ny mobiltelefon, kan du som nevnt velge å kjøpe den ulåst – altså uten operatørlås. Du har da mulighet til å velge den leverandøren du helst vil ha, uavhengig av mobilen.

Husk at du ofte kan velge og vrake mellom ulike mobiloperatører uten bindingstid. På den måten kan du når som helst bytte til et billigere eller bedre abonnement.

Når er det best å velge mobil med operatørlås?

Hvis du kjøper mobiltelefon via butikkene til for eksempel Telenor eller Telia, vil du ofte kunne kjøpe mobiler med operatørlås. Fordelen med å gjøre dette, er at mobilen vil være subsidiert, og du kan da få en mobil til kun en brøkdel av den ordinære prisen.

Samtidig har du en avtaletid å forholde deg til. Du vil for eksempel kunne bli bundet til å ha et «Telenor Yng»-abonnement i ett år før du kan avslutte avtalen. Dersom du likevel hadde tenkt til å ha et slikt abonnement, kan en mobil med operatørlås være midt i blinken.

I noen tilfeller vil abonnementet som følger med en mobil med operatørlås være relativt dyrt. Dette kan være irriterende, spesielt om du fint kunne klart deg med et langt billigere abonnement. Tenk derfor over hvor mye data du trenger per måned, og andre faktorer.

Hvordan vite om mobilen er låst til en operatør?

Dersom du er usikker på om mobilen din har operatørlås, er det nokså enkelt å finne ut av dette. Du må imidlertid ha et nytt SIM-kort som kan settes inn i mobilen for å sjekke opp i saken.

Idet du setter inn et nytt SIM-kort på en mobil med operatørlås, vil du nemlig få opp et varsel. Nøyaktig hva feilmeldingen eller varselet sier, kan variere fra mobil til mobil, og fra operatør til operatør.

Her er noen meldinger som typisk kan dukke opp på mobiltelefoner som har operatørlås, idet du setter inn nytt SIM-kort fra en annen operatør:

  • Ugyldig SIM-kort
  • SIM avvist
  • Sett inn korrekt SIM-kort
  • Telefon begrenset
  • Oppgi begrensningskode
  • SIM ikke godkjent

Mindre vanlig med operatørlås i dag

Det er stor konkurranse mobiloperatørene imellom, og alle ønsker å få deg som kunde. Derfor er det mange som tilbyr ekstra gunstige ordninger for kundene sine, som for eksempel mobil uten operatørlås.

La oss se nærmere på noen av de mest populære operatørene i Norge, og hvordan de forholder seg til operatørlås!

Telenor har sluttet med operatørlås

Telenor er en av landets største mobiloperatører, og har tidligere solgt mobiler med operatørlås. Denne praksisen sluttet de imidlertid med i 2015, og alle mobiler som er solgt etter dette er uten operatørlås.

Kjøper du en mobiltelefon hos Telenor, kan du med andre ord bytte abonnement som du selv ønsker.

Mobil låst til Telia

Mobiltelefoner som kjøpes gjennom Telia vil ikke lenger ha operatørlås. Dette betyr i prinsippet at du kan benytte SIM-kort fra leverandører som Telenor i en Telia-mobil, uten problemer.

Du kan imidlertid oppleve at gamle Telia-mobiler av typen iPhone kan være låst. Ønsker du å låse opp en iPhone med operatørlås fra Telia eller det som tidligere het NetCom, må enheten gjenopprettes.

Pass på at du først tar en sikkerhetskopi av innholdet på mobilen, slik at du ikke mister bilder eller andre ting du vil samle på. Under gjenoppretting vil nemlig alle personlige data på mobilen slettes. SIM-kortet ditt fra Telia skal være i mobilen mens den gjenopprettes.

Du kan også ta bort operatørlåsen på en iPhone som ikke har SIM-kort. Du slår da av mobilen og presser inn «Hjem»-knappen. Samtidig kobles mobilen til PC-en med medfølgende USB-kabel. Slipp Hjem-knapp når iTunes-symbolet vises, og gjenopprett.

Hva er forskjell på bindingstid og operatørlås?

Samtidig som mange mobiloperatører har sluttet å bruke operatørlås, er det mange som fortsatt opererer med bindingstid. Merk deg likevel at bindingstid og operatørlås er to ulike ting.

Bindingstid innebærer at du forplikter deg til å betale på et gitt mobilabonnement over en viss periode. Du kan for eksempel måtte betale på et spesifikt abonnement i ett år når du kjøper ny mobiltelefon med abonnementsordning.

Operatørlås kan minne mye om bindingstid, men er litt mer omfattende siden selve mobilen er låst til SIM-kort fra den aktuelle operatøren.

Hvordan fjerne operatørlås?

Fremgangsmåte for å fjerne operatørlås kan variere noe fra mobil til mobil, og fra operatør til operatør. Selv om majoriteten av dagens mobiler leveres uten operatørlås, kan det likevel være noen mobiler som har lås, selv etter at bindingstiden er utløpt.

Dersom dette er tilfelle, må du fjerne operatørlåsen før det er mulig å bruke et SIM-kort fra andre operatører. Sjekk operatørens nettside, da du der vil få en nøyaktig guide for fjerning av låsen der.

I de fleste tilfeller trenger du enhetens IMEI-kode for å fjerne operatørlåsen. Dette er et nummer du vanligvis finner via mobilens innstillinger. Eventuelt kan du taste inn koden *#06# på enheten din. Kontakt operatøren enheten er låst til om du er usikker.

Hvordan fungerer operatørlås i praksis?

Hvis du er innom en mobilbutikk som selger mobiltelefoner til svært lave priser, er sjansen stor for at enheten har bindingstid eller operatørlås. Enheter med operatørlås har ofte veldig subsidiert pris, og kan koste alt fra én krone og oppover.

Den lave utsalgsprisen kompenseres for ved at du som kunde må binde deg til et gitt mobilabonnement. Dette må du typisk betale på i ett år. I løpet av avtaletiden vil man som regel betale ned på et bindingstillegg også.

Som regel kan man låse opp operatørlåsen ved hjelp av en kode som fås direkte via operatøren. Denne fås etter at avtaleperioden er utløpt. Ønsker du koden før, må du som regel betale for å få koden.

Her til lands kan man maksimalt binde seg til enkeltoperatører i ett år. Husk likevel på at det er færre og færre som benytter seg av operatørlås, noe som kommer deg til gode!

Mobilabonnementpris
Logo