Telenor Kontant

Mobilselskap:

Spesifikasjoner: Telenor Kontant

Barneabonnement

Bindingstid

Data
Data rollover

Dekning

Esim

Familierabatt

Gratis Bank-ID

Kontantkort

MMS
Samlefaktura familie

SMS
Taletid
Tilgjengelig for alle

WIFI-tale

Mobilabonnementpris
Logo