Saga Mobil Privat Mini

Mobilselskap:

Spesifikasjoner: Saga Mobil Privat Mini

Barneabonnement

Bindingstid

Data
Data rollover

Dekning

Esim

Familierabatt

Gratis Bank-ID

Kontantkort

MMS
Samlefaktura familie

SMS
Taletid
Tilgjengelig for alle

WIFI-tale

Saga Mobil Privat Mini
Saga Mobil Privat Mini
Mobilabonnementpris
Logo