Telenor mobil U18 600MB

Mobilselskap:

Spesifikasjoner: Telenor mobil U18 600MB

Barneabonnement

Bindingstid

Data rollover

Dekning

Esim

Familierabatt

Gratis Bank-ID

Kontantkort

MMS

Samlefaktura familie

SMS

Taletid

Tilgjengelig for alle

WIFI-tale

Data

Telenor mobil U18 600MB
Telenor mobil U18 600MB
Mobilabonnementpris
Logo