Telenor mobil Yng Next Normal 10 mbit/s

Mobilselskap:

Spesifikasjoner: Telenor mobil Yng Next Normal 10 mbit/s

Barneabonnement

Bindingstid

Data

Data rollover

Dekning

Esim

Familierabatt

Gratis Bank-ID

Kontantkort

MMS

Samlefaktura familie

SMS

Taletid

Tilgjengelig for alle

WIFI-tale

Under 30 år

Telenor mobil Yng Next Normal 10 mbit/s
Telenor mobil Yng Next Normal 10 mbit/s
Mobilabonnementpris
Logo