Telenor mobil U18 1GB

Mobilselskap:

Spesifikasjoner: Telenor mobil U18 1GB

Barneabonnement

Bindingstid

Data

Data rollover

Dekning

Esim

Familierabatt

Gratis Bank-ID

Kontantkort

MMS

Samlefaktura familie

SMS

Taletid

Tilgjengelig for alle

WIFI-tale

Telenor mobil U18 1GB
Telenor mobil U18 1GB
Mobilabonnementpris
Logo