Telenor mobil Yng Goodies 10 GB

Mobilselskap:

Spesifikasjoner: Telenor mobil Yng Goodies 10 GB

Barneabonnement

Bindingstid

Data

Data rollover

Dekning

Esim

Familierabatt

Gratis Bank-ID

Kontantkort

MMS

Samlefaktura familie

SMS

Taletid

Tilgjengelig for alle

WIFI-tale

Telenor mobil Yng Goodies 10 GB
Telenor mobil Yng Goodies 10 GB
Mobilabonnementpris
Logo