Dekningskart mobilselskap

«Jeg har visst ikke dekning her, jeg» er en setning som folk flest hører andre eller seg selv si oftere enn man ønsker å gjøre. For når man eier en mobiltelefon (eller har tilgang på en), så er man naturligvis avhengig av dekning for at det skal fungere.

Dårlig dekning er et klassisk irritasjonsmoment for mange. Særlig om man befinner seg et sted og det oppstår en nødssituasjon. Da er det svært uheldig om det viser seg at man er i et område med dårlig dekning.

Dekning er en faktor som er varierende i aller høyeste grad. Men det finnes heldigvis måter man kan finne ut av det på. Og det gjør man blant annet ved å ta en titt på et dekningskart. Dekningskart finner du på mobiloperatørens nettside.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på dekningskart og svare på flere spørsmål i forbindelse med dette. Hva mener man med dekning, og hvilken informasjon får man egentlig fra et dekningskart?

Hva er dekning?

På egen hånd er dekning et litt merkelig begrep, men når det sees i kontekst med mobilbruk, så gir det umiddelbart mening. Dekning er noe alle vet hva er, og noe alle har et forhold til i større eller mindre grad.

Dekning er altså et begrep som brukes når man snakker om mobildekning. Enhver mobiltelefon er avhengig av å ha dekning for å fungere, og hvor god dekningen er vil variere med utgangspunkt i hvor man befinner seg.

Den offisielle definisjonen på dekning er den geografiske rekkevidden til et mobilnett. I Norge finnes det utallige mobilnett rundt omkring i det landstrakte landet våret.

Når det gjelder dekning så er vanlig å skille mellom forskjellige dekningskvaliteter. Dekningen vil altså variere med utgangspunkt i hvor du befinner deg, hovedsakelig om du er inne i en bygning eller et hus, eller om du er utendørs.

Tre forskjellige dekningsnivåer

I forbindelse med dekning er det vanlig å skille mellom tre forskjellige dekningsnivåer. Dette er nivåer som gjelder uansett hvor du befinner deg i Norge. Dekningsnivåene våre er basisdekning, god dekning og meget god dekning, som vi skal se nærmere på nedenfor.

Basisdekning

I et område med basisdekning, så vil det ikke være noe problem å ringe noen eller surfe litt på Internett. Men det er ikke uvanlig at dekningen svekkes av og til.

Når en mobiltelefon har basisdekning, så kan dekningen bli betydelig dårligere om du legger mobilen i lomma eller i en veske. For da kommer ikke signalene like godt til mobiltelefonen som den gjør når du holder den i hånda.

Om du befinner deg i et område med basisdekning, så kan det også by på problemer når du oppholder deg innendørs.

God dekning

Et steg opp fra basisdekning, er god dekning.

Om du er i et område med god dekning, så vil du være i stand til å bruke mobilen til både ringing og surfing både utendørs og innendørs.

Også i områder med god dekning, så vil dekningen være desidert best ute. Den er brukbar innendørs, men dekningen vil uten tvil påvirkes av hvilken bygning du befinner deg i. Det er altså ikke bare hvor bygningen befinner seg som spiller en rolle her.

Meget god dekning

Befinner du deg derimot i et område som er godt kjent for sin meget gode dekning, så vil du ha minimalt problemer med det å ringe og det å surfe om du befinner deg utendørs eller innendørs.

Det kan imidlertid være greit å ha i bakhodet at dekningen likevel kan påvirkes av materialet som bygningen du er i, er bygget av.

Men på generelt grunnlag, så er meget god dekning det desidert beste dekningsnivået du kan få uansett hvor du befinner deg.

Mulige forstyrrelser for dekningen din

Det er imidlertid ikke kun området du befinner deg i, som avgjør om du kommer til å ha god dekning eller ei. Selv om det er området som regnes som hovedårsaken til dårlig dekning, så kan også andre aspekter komme i veien for dekningen din:

  • Selve mobiltelefonen din
  • Appene du har lastet ned på telefonen
  • Telefonens programvare

Blant aspektene som kan skape forvirring, er faktisk selve mobiltelefonen. Det sier seg selv at informasjonen ikke presenteres på samme måte på en iPhone som det gjør på en Android enhet. Så det er ikke sikkert at du har dårlig dekning selv om det kan se sånn ut av og til.

På mobiltelefonen er det vanlig å laste ned forskjellige applikasjoner. Applikasjoner blir som regel forkortet til apper. Mens noen kun har de mest nødvendigste appene, så er det mange som har utallige apper på mobilen sin. Og enkelte av disse bruker kanskje mye data.

Dekningen kan også være dårlig som følge av telefonens programvare. Eksempelvis om du har fått beskjed om at mobilen må oppdateres, men du har latt være, så kan dekningen svekkes for å få deg til å oppdatere programvaren. Så å oppdatere vil altså være en god idé!

Skaff deg oversikt med et dekningskart

Om du er usikker på dekningen i området du befinner deg for øyeblikket, så et dekningskart være til god hjelp. Du finner dekningskart på mobiloperatøren sin nettside, men det er naturligvis forutsatt at operatøren har et slikt kart.

Noen mobilopertører som tilbyr dekningskart er:

  • Ice
  • Telenor
  • Telia

Her er det imidlertid viktig å understreke at dekningskartene på Ice, Telenor og Telia sine nettsider kun er veiledende. Det er altså ikke gitt at dekningen er «meget god» til enhver tid selv om dekningskartet sier at du befinner deg i et område med meget god dekning.

Dekningskartet har naturligvis ikke oversikt over din eksakte posisjon, og det er viktig å ha klart for seg. Dette kartet kan heller ikke vite nøyaktig hvilken enhet du bruker (f.eks mobil, nettbrett, modem), for det vil også ha en betydning for hvor god dekningen din er.   

Tips til hvordan få bedre mobildekning

Hvor god mobildekning du har vil variere med utgangspunkt i mobiloperatørens dekning i området. Og hvor langt unna du er din operatørs basestasjon.

Som nevnt innledningvis så er dårlig dekning et irritasjonsmoment for mange. Og når dette inntreffer, så er de fleste på jakt etter bedre dekning. Ofte er det ikke så mye som skal til, så før du eventuelt går videre til mer drastiske tiltak kan du prøve følgende:

  • Slå av telefonen, og deretter starte den på nytt.
  • Oppdatere mobiltelefonen din når du får beskjed om at det er en ny oppdatering klar, eller relativt kjapt etter det.
  • Gå gjennom appene på mobiltelefonen og slette de du ikke bruker lenger med jevne mellomrom.
  • Om du befinner deg i et hus som er typisk for dårlig dekning (f.eks et hus av betong), så kan du ta deg en tur utendørs for å se om det blir bedre.

Bytt mobil, få bedre mobildekning!

Vi er i en tid hvor mobilnettet bygges ut i en enorm fart. Det er ikke uvanlig å høre om mobilnett som 4G, 4G+, 4G++ og 5G.

Så om du har forsøkt alle tipsene som er nevnt ovenfor, så kan det rett og slett hende at det er på tid å kjøpe seg en ny mobil. Særlig om mobilen din er en gammel modell, da det ikke er sikkert at den støtter de nymoderne mobilnettene.

Om du tror at det er mobilen som er problemet, så skal du se at problemet forsvinner relativt kjapt etter at du har fått deg en ny!

Mobilabonnementpris
Logo